– Brannstasjonen holder ikke mål. - Løsningen er å bygge ny

foto