Denne bransjen opplevde en markant konkursøkning i november

foto