Ansatte opplever innringere som truende og aggressive: Har vært i kontakt med politiet