Koronakommisjonen møttes fysisk for første gang fredag

foto