Det bekrefter direktør Anders Tørud i eierselskapet Straum AS.

«Morild 2» representerte da den sto testklar i 2010 det lengste spranget Norge har sett innen tidevannskraft. Harstadmannen Svein Henriksen var oppfinner, utvikler og prosjektdriver i selskapet Hydra Tidal, fram til sjøsetting og igangsetting i Gimsøystraumen. Bare servicetårnet på «Morild 2» stakk opp av havet, og rotorene produserte kraft. Daværende energiminister Terje Riis Andersen plugget under en seremoni kraftverket til hovednettet, men bare symbolsk. «Morild 2» skal aldri ha levert så mye som en Watt inn i det norske strømnettet.

«Morild 2» fikk støtte blant annet fra Enova og Innovasjon Norge, og prosjekt- og produksjonskostnader lå på rundt 100 millioner kroner ved sjøsetting.

Havari

Etter kort tid havarerte en av de fire rotorene, og prototypen ble tauet til Svolvær. Hydra Tidal gikk konkurs, og Straum kjøpte boet. Selskapet uttrykte ambisjoner om å refinansiere, reparere og omstarte «Morild», men lyktes ikke.

- Prototypen fikk en del skader under havariet. Nå er det dessuten gått så lang tid at om vi finansierer prosjektet på nytt er det uaktuelt å reparere «Morild 2». Det vil være mer aktuelt å bygge en ny prototyp, sier daglig leder Anders Tørup.

- Det koster havneleie, tilsyn og forsikring å ha «Morild 2» liggende ved kai, derfor har vi besluttet å bestille opphugging. Noe av konstruksjonen og utstyret blir gjenbrukt.

Tørup sier at flere initiativ ble gjort for å skaffe refinansiering for en omstart.

Omstart uteblir

- Planen er fremdeles å videreføre teknologien, men det må en hel del penger til. Utvikling er dyrt. Jeg antar vi snakker om en størrelsesorden på 200 millioner kroner, og da er det mest aktuelle er å bygge en mindre enhet for skaffe gode testdata, og ta det derfra.

Tørup sier prosjektet må kalibreres opp mot tunge, industrielle investorer. Men han utelukker heller ikke delsalg, enkelte patenter - eller Hydra Total i sin helhet.

Fakta:«Morild 2» er skapt av oppfinneren Svein Henriksen.Består av en hovedkropp med servicetårn og to moduler med propell i limtre - ca 12 meter i diameter.Sjøsatt i Gimsøystraumen høsten 2010.Kraftverket ble senket ned og fiksert på et fast punkt med et sinnrikt ankringssystem. Servicesjakten var eneste del synlig over vannflata.Kapasiteten var på rundt 500 kW under full strøm. Kraftverket svingte fra side til side i vannstrømmen, og falt til ro mens tidevannet snudde.Formålet med prototypen var først og fremst å skaffe nok driftsdata til videre utvikling.Markedet for tidevannskraft ble omtalt som lovende og særdeles spennende, og et viktig steg på veien mot det enorme - og helt utslippsfrie - kraftpotensialet som finnes i dyphavstrømmer,

SPENNENDE: Terje Riis Andersen (til høyre) foresto åpning av «Morild 2» i 2010. Her med grunder Svein Henriksen. Foto: Knut Godø Foto: Knut Godø