Et flyspotte-øyeblikk da denne landet på Evenes

foto