Eldrebølgen rammer Harstad sterkere enn ellers i landet

foto