Miljøpartiet De Grønne ber Harstad kommune erklære klimakrise

Harstad kommune må fortløpende kartlegge artsmangfoldet, og lage en forpliktende plan for hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i egen kommune. Dette er et av mange tiltak Miljøpartiet De Grønne og Hanne Gideonsen ber Harstad kommune gjennomføre. Foto: Privat