Ber om å iverksette tiltak som sikrer en robust og effektiv veterinærvakt