Naturinngrep skal rettes opp: – Håper det blir fred i denne saken