Jogget til støtte for Barnekreftforeningen – samlet inn tusenvis

foto