Selskapet har siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.

Det skriver Flyr i en pressemelding.

– Som følge av global mangel på fly har vi opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre. Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass. Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen. Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier styreleder Erik Braathen i Flyr i pressemeldingen.

Den oppdaterte forretningsplanen har hatt til hensikt å redusere risiko ved over 50 prosent av kapasiteten ville vært sikret, i form av charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre, kombinert med noe mindre produksjon på eget rutenett og til de mest populære reisemålene.

Mandagens flyginger går ifølge Flyr som normalt. Hva som skjer med fremtidige flygninger vil oppdateres så fort som mulig, skriver selskapet.

– Flyr vil komme med oppdatert informasjon så snart som mulig og har stor forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet hos de reisende, står det i pressemeldingen.