Konserndirektøren peker på selskapets visjon «Vi skaper fremtida», som innebærer at Nordlaks skal produsere mat og samtidig ta vare på naturen og livsgrunnlaget.

– Generasjonene som kommer etter oss skal ha samme mulighet til å bruke havet som matfat, som vi har i dag. All matproduksjon setter fotavtrykk, men vi skal ta vare på både fisken vår, naturen vår og folkene våre, sier harstadværingen.

Bærekraftsrapporten for 2022 skal ifølge pressemeldingen hjelpe konsernet til å jobbe systematisk med bærekraft, både innen miljø, økonomi og sosial bærekraft.

– Vi skal være blant de beste i klassen når det gjelder bærekraftig drift og vi ønsker hele tiden å bli bedre, sier konserndirektøren.

Rapporten kan du lese her.