Fylkeskommunen foreslår å legge ned skoletilbud i Harstad