Starter vaffelaksjon for å komme et skritt videre mot gangvei