Statsforvalteren har påklaget regulering av boligfelt, saken må opp i planutvalget på nytt