Hyrer advokat for å tvinge fram riving av gammelt naust

foto