Liv (94) om Harstad Pensjonistkor: – Har stor betydning for meg å ha noe å gå til

foto