Styrker samarbeidet om brannberedskap med Forsvaret