Drømmen er å jobbe på Melkøya: – Jeg blir gjerne finnmarking