Saken gikk over tre dager i Nord-Troms og Senja tingrett. Hamek tapte på alle punkter. De har ikke bestemt seg for om de vil anke.

Ifølge dommen startet saken ved at en ansatt leverte en bekymringsmelding til ledelsen i Hamek. I meldingen kom det fram at den ansatte følte seg utrygg på jobben etter at en annen ansatt hadde bygd et hjemmelaget skytevåpen i arbeidstiden.

I bekymringsmeldingen sto det blant annet at det var et usikret hjemmelaget våpen som er i stand til å drepe, og at det var brukt fremfor ansatte på bedriften. Videre ble det hevdet at anordningen har kaliber 12mm og lades med trykkluft.

Ledelsen innkalte øyeblikkelig den ansatte til et møte. På dette møtet var den ansatte og HR-HMS-lederen, direktøren var på reise. Møtet endte med at den ansatte ble gitt en skriftlig advarsel.

Oppfattes som skremmende

Blant annet sto det i advarselen: «Det er ikke forenelig med god arbeidsmoral eller våre retningslinjer å benytte materiell tilhørende bedriften til å lage innretninger som kan oppfattes av kollegaer som skremmende. Denne advarselen gis fordi vi ser meget alvorlig på forholdene, og dersom de gjentar seg, eller du begår andre pliktbrudd, kan det resultere i oppsigelse eller avskjed.»

Det ble brukt diverse kasserte rørdeler, inkludert to kuleventiler. Det har også en tank for trykkluft. Anordningen hadde et rør der man kunne putte forskjellige ting og skyte ting ut med hjelp av trykkluft. Foto: Nord-Troms og Senja tingrett

Etter at advarselen ble sendt mente ledelsen det kom fram nye alvorlige tilfeller, og derfor startet bedriften en oppsigelsesprosess.

Den ansatte mente seg usaklig oppsagt og stevnet bedriften for tingretten.

Retten kritiserer Hamek for dårlig saksbehandling og kommunikasjon internt i ledelsen.

Retten er blant annet uenig i at det kom fram nye alvorlige ting som ikke var nevnt på det første møtet, og som Hamek mente ga grunn til oppsigelse.

Derimot kom det fram i retten at HR-HMS-lederen ikke hadde sett hele bekymringsmeldingen, kun fått den referert av direktøren. Retten mener at bedriften må ta ansvaret for at HR-HMS-lederen ikke fikk den skriftlige bekymringsmeldingen før det første møtet, noe som ikke kan lastes den ansatte.

Som en del av oppsigelsesprosessen ble det gjennomført et drøftelsesmøte. På møtet deltok ledelsen, den ansatte og tillitsvalgt. Her kom det blant annet fram at ledelsen hadde grunn til å tro at våpenet som var tilvirket er i stand til å drepe.

Ledelsen mente videre at denne saken skadet forholdet til ansattes tillit til arbeidsgiver og også kundens tillit til bedriften kunne bli skadelidende. Derfor vurderte Hamek det som uforenelig med at han kunne være ansatt hos dem, og valgte derfor å si han opp.

Dårlig kommunikasjon

Den ansatte hevdet han ikke var klar over alvorlighetsgraden. Han hevdet også at han aldri hadde ment å skade noen og at handlingen var dumskap fra hans side. En tillitsvalgt hevdet at det i Hamek var kultur for å skyte på hverandre med rør og trykkluft. Noe ledelsen avviste.

Retten slår fast at det er høy terskel for at en oppsigelse skal anses saklig begrunnet. Arbeidsgiveren må vise til gode, legitime og tungtveiende grunner.

Nord-Troms og Senja tingrett har enstemmig vedtatt at oppsigelsen er ugyldig.

Hamek må betale den ansatte 40.000 kroner i oppreisningserstatning og 286.296 kroner i sakskostnader.

Advokat til den ansatte Faruk Resulovic har ikke vært mulig å få i tale.

Administrerende direktør Jan Oddvar Olsen i Hamek sier han ikke vil kommentere saken da det er en personalsak. Han har ikke tatt stilling til om de blir å anke.