Krevde pannekaker og katteskole – endte med full vannkrig