Her flyr virkelighetens «Iron Man» i Austerfjorden