Store endringer hos Parabolflua: – Det har versert rykter om nedleggelse