Kommunen ber om innspill – dette ønsker innbyggerne