Disse ber om støtte fra næringsfondet – blant annet om midler til etablering av minnestøtte

foto