Heidi landet på Evenes og fant bilen herpa – da sporet Ronald opp synderen