Flere hundre barnehageunger fikk høre vikinghistorie på Trondenes

foto