Perlesnor-maneter observeres i Harstad-området – alarmsignal for lakseoppdretterne