Nå får grunneierne 13 måneder ekstra på å fremme krav til staten