Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast andre onsdag i månedene januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Fungerende distriktssjef i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt, Håvard Solhaug, sier i en kort kommentar til Harstad Tidende at en viktig del av beredskapen er å teste tyfonene.

Rundt om i landet er det plassert cirka 1.250 sireneanlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare.