- Kan ikke gripe inn og overprøve utestengelse

foto