I mange uker har Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) kjempet for å få kontroll på fjellet i Kvernsundet. Sjøvannet veksler mellom å sprute og fosse inn i det som skal bli den nye kjøreveien mellom Grytøy og Bjarkøy. LNS svarer med sprøytebetong og skum i alle varianter.

Så langt er det sprengt ut 1729 meter tunnel. Nå gjenstår det 1493 meter før Andøy-selskapet ser dagen på Bjarkøy.

Asfalt og sikring

Det største fylkeskommunale samferdselsprosjektet i fylkeskommunens historie skulle vært ferdig høsten 2017. Men nå er åpningen skjøvet til forsommeren 2018.

- I hovedsak er årsakene at asfaltarbeidene skal kunne gjøres i en årstid der det er mulig å legge asfalt. I tillegg må vi ha god tid til sikkerhetsgodkjenningen av tunnelarbeidene, sier prosjektleder Hans-Arne Haugland.

Når det gjelder lekkasjene og arbeidet med å stoppe disse, så sier Haugland at dette i liten grad har forsinket prosjektet.

- Likevel er det slik at alle slike driftsutfordringer er med på å redusere tempoet i prosjektet. Det startet med et myrområde som var krevende å komme over, og nå vet vi at det kommer to nye områder inne i tunnelen som kommer til å kreve mye tid.

Haugland lister opp følgende milepeler framover:

  • Sjøfyllinger klargjort for peling sommer 2016. Da kan bruarbeidene starte.

  • Gjennomslag høst/vinter 2016

  • Ferdig med tunnelarbeidene høst/vinter 2017/2018.

  • Ferdig forsommeren 2018.

Tunneldrivingen

Det bores cirka fem meter lange hull som lades med sprengstoff. For å minske rystelsene på overflata deles hver sprengning opp i mange små salver som fyres i rask rekkefølge (5-6 sekunder). De sprengte fjellmassene lastes så på store lastebiler (dumpere) og fraktes til en omlastestasjon inne i fjellet eller utenfor. Løst fjell pigges ned med en stor hydraulisk hammer. Er fjellet dårlig, sikres taket i tunnelen med bolter, sprøytebetong eller armeringsbruer.

For hver slik syklus er LNS fem meter nærmere Bjarkøy.

Sandsøy: De sprengte fjellmassene fra tunnelen kjøres hit hvor de to bruene til Sandsøy skal bygges. Sandsøy skimtes i bakgrunnen. Foto: Frank R. Roksoy