Snøskredfaren i Harstad for helga minker til faregrad tre etter å ha ligget på faregrad fire siden påske.

- Nedsnødd svakt lag i snødekket krever gode vegvalg og ferdselsmønster. Fjernutløsning av skred er mulig, heter det om Harstad på varsom.no.

Gode rutevalg er fortsatt særdeles viktig, siden det er krevende forhold i fjellet.

- Snødekket kan virke tilsynelatende stabilt der man ikke får tilbakemelding fra naturens egne faretegn, eller stabilitetstester om ustabilitet før det er for sent, heter det.