– Jeg er helt enig i Sverre Utvågs uttalelser i fredagens avis der han peker på viktigheten av å satse i sentrum.

– Det holder ikke å bare å bytte asfalt på torvet og tro at det skal løse sentrums utfordringer.

– Må ikke legge lokk på sentrum

– Det må adskillig sterkere lut til, og i så henseende er det ikke vanskelig å oppfatte rådmannens saksfremlegg som noe bakstreversk.

– Å hevde at det er fremtidsrettet, er i beste fall å dra det for langt. Nå må det ikke legges lokk på utviklingen i sentrum, noe jeg er redd vil bli tilfellet dersom et flertall velger å støtte rådmannens tilrådning, sier Vahl.

– Tverrpolitisk samarbeid

Han oppfordrer alle gode krefter om å samles for å få til en satsing på sentrum, og mener planene om ny kino og bibliotek vil være en god start.

– Det kan vi politikere først og fremst vise gjennom et tverrpolitisk samarbeid om å få dette til.

– Jeg er derfor svært positiv til at Marianne Bremnes og Kari-Anne Opsal er villige til å se på mulighetene for et OPS- samarbeid for å få dette til, sier Vahl og legger til:

–Juridiske snubletråder

Nå må det jobbes raskt for å sjekke eventuelle juridiske «snubletråder» som kan legge hindringer i veien for å legge dette ut på anbud.

– Vi må selvsagt forholde oss til alt av gjeldende lover og regler knyttet til offentlige anskaffelser, noe annet blir helt feil, sier Vahl.

Tilfredsstillende filmtilbud

Han mener det er på høy tid at byen får både ny kino og et nytt bibliotek.

– Harstad kino er mer enn 50 år gammel. Den holder ikke den standard og kvalitet som kreves i dag. To saler er for lite, en ny kino bør helst ha tre eller fire mindre saler for å kunne gi et tilfredsstillende filmtilbud.

– Jeg er også sikker på at et nytt bibliotek med bedre tilgjengelighet og lengre åpningstider vil trekke langt flere brukere dersom det legges til sentrum.

– Vi bør derfor benytte denne anledningen til å få realisert disse to prosjektene nå. Vi kan ikke vente på et eventuelt nytt rådhus en gang langt fram i tid, en plan Høyre for øvrig ønsker rådmannen legger på is en stund fremover, sier Vahl.