Ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag morgen foreslår regjeringen å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018, heter det på statsbudsjett.no. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.

Les mer: Millionøkning til Evenes

– Denne økningen kommer fordi vi må forsere arbeidet om vi skal bli ferdig i tide til å ta imot flyene F-35 fra 2021 og P8 fra 2022, forklarer Olaf Dolbloug, som er ansvarlig for utbyggingen i Forsvarsbygg, både ved Evenes flystasjon og Ørlandet flystasjon. Han understreker at de ekstra 58 millionene ikke er en kostnadsøkning, men millioner som Forsvaret har bedt om for å komme godt i gang i 2018.

– Vi er glade for å bli hørt. Dette er et bevis på at prosjektet Evenes flystasjon blir prioritert. Forsvarssjefen vil ha bemanning på plass der fra 2019, så da må vi klargjøre området for å klare å tilfredstille planane.

– Vi har startet reguleringsarbeidene og planleggingen har startet, men vi trenger å planlegge mer for å rekke fristen for å starte byggingen og forberede arbeidene, forklarer han.

Forsvarsbygg legger i disse dager ut på anbud byggingen av et anleggshotell for arbeiderne som skal stå for utbyggingen, og et byggherrekontor. Anleggsstart vil være siste halvdel av 2018. Her planlegger de 110 kontorplasser og 136 senger. Samtidig skal et 580 kvadratmeter stort kontorbygg lyses ut, med anleggstsart i 1.-2. kvartal.

– Entreprenør Harstad Maskin A/S som nå er innstilt som entreprenør skal starte snart med grunnarbeidene for anleggshotellet og byggherrekontoret, sier Dobloug.