Trosser skredfare: - Mange vil utsette seg for større risiko for å bli akseptert av andre