Skal ha minst mulige utslipp under bygging av ny E10 i Hålogaland