– Jeg kunne i det minste fått en telefon når det ble oppstart

foto