Krever nytt kryss før etablering av nytt avfallsmottak

foto