For få solgte leiligheter – skrinlegger boligprosjekt