Det legemeldte sykefraværet har i tredje kvartal økt til 5,3 prosent i Troms og Finnmark. På samme tid i 2022 var fraværet på 5,1 prosent.

Harstad har en økning fra 5,3 prosent i tredje kvartal 2022 til 5,5 prosent i 2023.

I Norge totalt var sykefraværet på 4,8 prosent, sammenlignet med 4,6 prosent i fjor.

Den største andelen av sykefraværet knyttes til muskel- og skjelettlidelser. Her var det en økning på 3,3 prosent siden samme tid i fjor. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 36,1 prosent av totalt antall tapte dagsverk.

Aller mest økte sykefraværet innenfor psykiske lidelser, som økte med 18,4 prosent, ifølge Nav. Dette sykefraværet utgjør 26,1 prosent av totalt tapte dagsverk i fylket.

Luftveislidelser ser en nedgang på 36 prosent, og utgjør 5,4 prosent av totalt tapte dagsverk i perioden.

– Urovekkende i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark var det en betydelig økning i sykefraværet i aldersgruppen 16–29 år, opp fra 3,3 prosent til 3,8 prosent.

– Nasjonalt er vi ved et krysningspunkt der vi ser en større andel blant de unge som er sykmeldt med psykiske plager, sammenlignet med muskel og skjelett. Samtidig har vi i Troms og Finnmark en sterk økning i sykefraværet blant den yngste delen av befolkningen. Vi vil minne om at arbeid ofte er den beste medisinen – dette gjelder ikke minst ved psykiske plager. For å hjelpe hverandre med å finne de gode grepene, må vi ikke undervurdere hvor viktig det er å snakke åpent om dette temaet, sier fylkesdirektør Kristin Røymo ifølge pressemeldingen.