De skal være med på å løfte Equinor inn i det grønne skiftet