De har vært i byen i hele 65 år – og har planer om flere år og utsalgssted