Slik skal Hugo lukke avvikene i granskingsrapporten