Det pågår for tiden et stort arbeid i Helse Nord. Foretaket må ta ned kostnader og forberede seg på færre helsearbeidere og en aldrende befolkning. Én av løsningene kan være å styrke UNN Harstad, viser et dokument NRK har fått tilgang til.

I en arbeidsgruppe er det ifølge statskanalen foreslått følgende alternativer for UNN Harstad:

0-alternativ: Akuttsykehus

Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum

Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus

Samtidig er endringene foreslått for Narvik å beholde sykehuset som i dag, eller å fjerne akuttkirurgi, ortopedi og føde+elektiv kir/ort.

Dokumentet nevner også at sykehuset på Stokmarknes kan få økt volum som akuttsykehus.