Folk i Husan om nei til høyshusbygget: – Er dette forskjellsbehandling?