Møteulykke sør for Mølnåstunnelen – fire personer fraktet til sykehus