Oppretter tilsynssak mot legevakta etter bekymringsmelding