Integritetskrenkende og på kanten av loven, mener organisasjonen Lederne.

Er du lojal mot bedriftens visjoner og verdier? Snakker du positivt om arbeidsgiver på fritiden? Dette er eksempler på kriterier ansatte kan bli vurdert etter uten at de vet om det, og som i neste runde kan få konsekvenser for lønn og videre karriere, skriver Newswire.

Barometer

Slik karaktersetting er på rask fremmarsj i norske bedrifter, viser undersøkelsen Norsk ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne.

– Vanlige målesystemer etter hvor mye avdelingen din produserer, er ikke et problem. Men når abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for å gi ansatte straff eller belønning, brukes verdiene som et maktmiddel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Han nevner eksempler på folk som blir satt ned i stilling på bakgrunn av evalueringer de verken har kontroll over eller mulighet for å diskutere.

De fleste av medlemmene i Lederne er mellomledere. Over halvparten av medlemmene som har karakterlignende systemer, kjenner ikke kriteriene for prestasjonsvurderingene, viser undersøkelsen.

Bekymret

– Stadig flere tillitsvalgte kontakter oss og er bekymret fordi innføring og bruk av evalueringsprosesser i stor grad er preget av hemmelighold. De er usikre på hva informasjonen som samles om ansatte brukes til, sier Brekke til Newswire.